ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan eryaman escort kızılay escort sincan escort çankaya escort ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort

Denetim Hizmetleri

• İç Denetim ve Yapılanma Analizi
• KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
• Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
• İç kontrol sistem incelemeleri
• Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri
• Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu` na uygunluğunun sağlanması
• Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü
• Var olan muhasebe departmanımızın muhasebe kayıtlarının kontrolü

 

Muhasebe Hizmetleri

• Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması
• Defter Tutma Hizmetleri
• Şirket kuruluş işlemleri, mükellefiyet kaydı açtırılması vb. hizmetler
• Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması
• KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Aylık ve Üç aylık, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi

 

Bordro Hizmetleri

• Bordro hazırlama hizmetleri
• SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi
• Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi

 

Raporlama Hizmetleri

• Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.)
• Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar